Miesięczne archiwum: Lipiec 2017

Rodzina

Rodzina

Rodzina jest czymś bardzo ważnym w życiu każdego człowieka, niestety w świecie ciągłego biegu często o niej zapominamy.

Żyjemy w świecie w którym każdy pędzie

Każdy jest pochłonięty tylko pracą, ale zapomina o jednej najważniejszej rzeczy o rodzinie.

Jeżeli jest to „zdrowa” to możemy liczyć na wsparcie, dobre słowo albo przysłowiowego kopniaka w tyłek jak zaczyna nam brakować motywacji do działania.

Rodzina wesprze w trudnych chwilach

Żaden przyjaciel, znajomy nie zapewni nam tego co może nam dać rodzina dlatego dbajmy o nią. Spędzajmy jak najwięcej czasu razem i niech wam nikt nie wmawia, że trzeba zostać dłużej czasu w pracy itp.

Starajmy się pracować tylko tyle ile jest to konieczne żeby włożyć coś do garnka. Resztę czasu poświęćmy na czas z rodziną, a dan nam ona duża dawkę satysfakcji i szczęścia.

A to jest ważniejsze niż wszystkie pieniądze świata.

Dependency Service do czego jest nam potrzebny?

Dependency Service do czego jest nam potrzebny?

Chciałbym dzisiaj wam przybliżyć czym jest Dependency Service i do czego jest nam potrzebny.

Czym jest Dependency Service

Xamarin Forms jest technologią multi-platformową w której większość kodu aplikacji definiujemy w bibliotece PCL lub Shared. Niestety wymusza to na nas pewne ograniczenia. Największym jest brak możliwość dostępu do natywnych funkcjonalność danej platformy.

Mam tutaj na myśli usługi takie jak

 • Dostęp do plików
 • Poczta
 • Dostęp do hardware np. żyroskop
 • Notyfikacje
 • i wiele wiele innych

Każda z takich usług występuje na każdej platformie czy to będzie iOS czy Android, a może Windows. Niestety różnice na każdej z nich pociągają również różnice w sposobie implementacji i różnice w API. Stąd potrzebujemy czegoś co pozwoli nam używać różnych implementacji specyficznych dla każdej z platform i zarazem pozwoli nam wywołać ten kod z naszego Core aplikacji.

Dependency Service diagram

Z pomocą przychodzi nam Dependency Service.
Jak widzicie na załączonym obrazku nasz serwis chce uzyskać dostęp do informacji o baterii. Definiujemy interfejs tworzymy jego implementację na każdej z platform i wywołujemy poprzez Dependency Service. Wygląda prosto i takie jest też w rzeczywistości.

Przejdźmy dalej…

Dependency Service – Service Locator?

Sam w sobie Dependency Service nie jest niczym nowym. Pod spodem definiuje on wzorzec Service Locator (przynajmniej tak mi się wydaje :)).

Możemy dojść do takiego wniosku analizując kod źródłowy (tak od jakiegoś czasu mamy dostęp do kodu źródłowego Xamarin Forms na GitHub).

Ma on zdefiniowane podstawowe metody

 • Get
 • Register

Poniżej przykład metody Register

		public static void Register<T>() where T : class
		{
			Type type = typeof(T);
			if (!DependencyTypes.Contains(type))
				DependencyTypes.Add(type);
		}

		public static void Register<T, TImpl>() where T : class where TImpl : class, T
		{
			Type targetType = typeof(T);
			Type implementorType = typeof(TImpl);
			if (!DependencyTypes.Contains(targetType))
				DependencyTypes.Add(targetType);

			DependencyImplementations[targetType] = new DependencyData { ImplementorType = implementorType };
		}

Ciekawsze rzeczy dzieją się na etapie tworzenia nowej instancji

		static void Initialize()
		{
			if (s_initialized)
			{
				return;
			}

			Assembly[] assemblies = Device.GetAssemblies();
			if (Internals.Registrar.ExtraAssemblies != null)
			{
				assemblies = assemblies.Union(Internals.Registrar.ExtraAssemblies).ToArray();
			}

			Initialize(assemblies);
		}

		internal static void Initialize(Assembly[] assemblies)
		{
			if (s_initialized)
			{
				return;
			}

			Type targetAttrType = typeof(DependencyAttribute);

			// Don't use LINQ for performance reasons
			// Naive implementation can easily take over a second to run
			foreach (Assembly assembly in assemblies)
			{
				Attribute[] attributes = assembly.GetCustomAttributes(targetAttrType).ToArray();
				if (attributes.Length == 0)
					continue;

				foreach (DependencyAttribute attribute in attributes)
				{
					if (!DependencyTypes.Contains(attribute.Implementor))
					{
						DependencyTypes.Add(attribute.Implementor);
					}
				}
			}

			s_initialized = true;
		}

Nie będę tutaj wchodził już w szczegóły ponieważ wyjdą one później.

Tworzymy własną implementację

Chciałbym wam pokazać jak zaimplementować „użycie” Dependency Service. Zrobimy to na przykładzie z baterią. Cały kod źródłowy jest do pobrania z GitHub

Interfejs na początek

Trzeba stworzyć nowy interfejs w naszym przykładzie jest to IBatteryService.

  public interface IBatteryService
  {
    int RemainingChargePercent { get; }

    Models.BatteryStatus Status { get; }

    Models.PowerSource PowerSource { get; }
  }

Implementacja

Kolejny krok to stworzenie implementacji na każdej z platform. W tym przykładzie użyjemy tylko Android.

  public class BatteryService : BatteryStatus.Infrastructure.IBatteryService
  {
    public int RemainingChargePercent
    {
      get
      {
        try
        {
          using (var filter = new IntentFilter(Intent.ActionBatteryChanged))
          {
            using (var battery = Application.Context.RegisterReceiver(null, filter))
            {
              var level = battery.GetIntExtra(BatteryManager.ExtraLevel, -1);
              var scale = battery.GetIntExtra(BatteryManager.ExtraScale, -1);

              return (int)Math.Floor(level * 100D / scale);
            }
          }
        }
        catch
        {
          System.Diagnostics.Debug.WriteLine("Ensure you have android.permission.BATTERY_STATS");
          throw;
        }
      }
    }
...

Jest to tylko fragment implementacji dający nam tylko pogląd jak to powinno wyglądać.

Rejestracja

Gdy mamy już gotową implementację musimy ją zarejestrować żeby Dependency Service mógł go później użyć. Robimy to w prosty sposób poprzez nadanie atrybutu na namespace.

[assembly:Xamarin.Forms.Dependency(typeof(BatteryStatus.Droid.Infrastructure.BatteryService))]
namespace BatteryStatus.Droid.Infrastructure

Wywołanie\Użycie

W naszym przykładzie użyjemy naszego serwisu w ViewModel. Robimy to poprzez użycie metody Get z Dependency Service.

    public BatteryStatusViewModel()
    {
      var batteryService = DependencyService.Get<IBatteryService>();

      if (batteryService == null)
        return;

      this.BatteryStatus = batteryService.Status.ToString();
      this.PowerSource = batteryService.PowerSource.ToString();
      this.RemainingCharge = batteryService.RemainingChargePercent;
    }

Podsumowanie

Uff. Dobrnęliśmy do końca całości.
Użycie Dependency Service daje nam bardzo potężne możliwości, oraz dostęp do wielu natywnych funkcjonalności platform.

Jak konfigurować emulatory Android dla początkujących

works on my machine

Konfiguracja emulatora Android może być czasami problematyczna. Dlatego chciałbym przedstawić jak to zrobić poprawnie tak żeby wszystko działało.

Jest to artykuł skierowany głównie do początkujących developerów Xamarin i nie tylko.

Emulatory Android

Jeżeli chodzi o emulatory android mamy kilka możliwych opcji do wyboru

Dzisiaj chciałbym się skupić na emulatorach dostarczanych wraz z Android SDK, czyli Google APIs Intel x86.

HAXM

HAXM, czyli Intel Hardware Accelerated Execution Manager jest to technologia firmy Intel „usprawniająca działanie emulatorów Android na komputerach wyposażony w procesory Intel.

Intel® Hardware Accelerated Execution Manager (Intel® HAXM) is a hardware-assisted virtualization engine (hypervisor) that uses Intel® Virtualization Technology (Intel® VT) to speed up Android* app emulation on a host machine. In combination with Android x86 emulator images provided by Intel and the official Android SDK Manager, Intel HAXM allows for faster Android emulation on Intel VT enabled systems.

Intel® Hardware Accelerated Execution Manager (Intel® HAXM)

Dzięki wykorzystaniu technologi Intel VT emulatory dostarczane przez Google we współpracy działają z pełną szybkością procesora dostępnego w komputerze.

Przygotowanie środowiska

W celu pobrania najnowszych emulatorów musimy otworzyć Android SDK Manager, możemy to zrobić z poziomu Visual Studio VS Android SDK manager
Wybieramy emulator, który nas interesuje i pobieramy wraz z odpowiednim SDK. Ważne żebyśmy wybrali emulator w wersji x86 Atom
Google APIs System Image

No dobrze ale możecie zapytać co z tym całym HAXM?
Z moich obserwacji wynika, że najlepiej jest zainstalować HAXM dostarczany wraz z Visual Studio 2017.
Intel HAXM

Obserwacje zostały przeprowadzone na komputerze wyposażonym w procesor Intel i5-6300U.

Konfiguracja emulatora

W celu stworzenia nowego emulatora otwieramy Android Virtual Device (AVD) Manager, możemy to zrobić z poziomu Visual Studio VS AVD manager
AVD Manager

Następnie klikamy Create i wybieramy Device (głównie godzi tu o wymiary UI i ilość pamięci), oraz Target API level
new emulator

Ważne żebyśmy wybrali opcję Use Host GPU emulator działa wtedy jeszcze szybciej, przynajmniej na mojej maszynie.

Xamarin Live Player, podgląd UI na żywo - obecny stan

Xamarin Live Player, podgląd UI na żywo – obecny stan

Jakiś czas temu Xamarin opublikował narzędzie o nazwie Xamarin Live Player, szczegóły można znaleźć pod URL www.xamarin.com/live. Dzisiaj pokażę wam jak wygląda w praktyce użycie tego narzędzia i jakie są jego zalety, wady, oraz ograniczenia na chwilę obecną.

Xamarin Live Player – Setup

Na chwilę obecną Xamarin Live Player jest dostępny tylko w wersji Preview Visual Studio 2017, a więc zaczynamy instalację.

Na początek trzeba pobrać Visual Studio 2017 Preview 15.3 z tego linka www.visualstudio.com/vs/preview/. W ten sposób zainstalujemy instalator Visual Studio. Ważna uwaga wersja Preview może działać obok stabilnej wersji Visual Studio 2017 w czasie instalacji wystarczy stworzyć „Installation nickname”. Installation nickname
Wybieramy Workload Mobile Development with .Net i rozpoczynamy instalację.

Kolejny krok to instalacja Xamarin Updater. Jest to bardzo przydatne narzędzie ze względu na zmianę sposobu aktualizacji Xamarin wraz z wypuszczeniem Visual Studio 2017. Samo narzędzie możemy pobrać z marketplace.visualstudio.com.

Pierwsza aplikacja – czy wszystko nam działa?

Otwieramy Visual Studio Preview i tworzymy nowy projekt nazwijmy go „TodoLivePlayer”

LivePlayerDemo

Kolejny krok to instalacja na urządzeniu z iOS lub Android aplikacji Xamarin Live, którą można pobrać ze sklepu

Teraz możemy sparować urządzenie z Visual Studio w tym celu otwieramy menu Tools -> Xamarin Live Player -> Manage Devices

Manage devices
pair device

Na urządzeniu otwieramy aplikację i jeżeli jest ono wyposażone w aparat możemy przeczytać wygenerowany kod QR w innym wypadku trzeba przepisać kod wygenerowany na urządzeniu do Visual Studio.

Xamarin Live QR code

Xamarin Live

Cały proces jest mało problematyczny i przebiega bardzo płynnie.

Co obecnie działa?

Głównie testowałem Live Player na iPhone i na chwilę obecną jest jedno w mojej opinii niewielkie ograniczenie nie działa to z PCL. Jak tylko sprawdzę .Net Standard to pojawi się aktualizacja.

W ramach podsumowania

Live Player jest kolejnym ciekawym narzędziem ułatwiającym pracę z Xamarin. Bardzo ułatwia i przyśpiesza pracę na aplikacjami i jego powstanie\rozwój jest kolejnym przykładem, że Xamarin jest ważną i przyszłościową platformą.

WażneNależy również pamiętać, że urządzenia na których chcemy robić testy musi znajdować się w naszej sieci Wi-Fi.

Szkice, rysunki, prototyp, czyli jak to wszystko się zaczyna

Szkice, rysunki, prototyp, czyli jak to wszystko się zaczyna

Każdy projekt informatyczny, lepiej brzmi IT ma gdzieś swój początek. Przeważnie jest to głowa projektanta, analityka, itd.

No dobrze ale jak to wszystko dokładnie poprowadzić z punktu A do Z? I jak to wygląda w wypadku 10 Ideas.
Na początek mockupy ekranów. Zaznaczam, że nie jestem profesjonalnym grafikiem i staram się jak mogę :).

Mockup

Tak wyglądają pierwsze szkice UI aplikacji. Nie wygląda to zbyt obiecująco ale na początek chciałbym stworzyć działający prototyp.

Stąd też moja prośba będę poszukiwał chętnych do testowania i podpowiadania jakie funkcjonalności jeszcze mogą się przydać. Zapraszam do kontaktu.