Archiwum kategorii: Xamarin

Problemy z emulatorem Android w Xamarin

Problemy z emulatorem Android w Xamarin

Works On My Machine

Jest to artykuł z cyklu u mnie działa. Za wszelkie szkody powstałe z niewłaściwego użycia Hyper-V nie odpowiadam.

Problemy z emulatorem Android w Xamarin

Pewnie wielu z was przy swoich pracach nad Xamarin Visual Studio powitało was komunikatem „Could not connect to the debugger”.

Niestety po ostatnich aktualizacjach Xamarin Visual Studio nie może się podłączyć do emulatora w trybie debug. Przyczyną jest ustawienie Processor compatibility dla Hyper-V.

katastrofa

Recepta

Można temu zaradzić używając konsoli Hyper-V.

Krok 1

Odpalamy konsolę i idziemy do ustawień wirtualki z emulatorem.

Ustawienia maszyny wirtualnej Hyper-V

 

Krok 2

Przestawiamy ustawienie Processor compatibility.

Processor compatibility

Tworzymy jakiś sample project Xamarin i odpalamy wszystko w trybie Administratora żeby emulator załapał ustawienia.

 

Xamarin.iOS – Jak pokazać kontrolkę daty tak jak w kalendarzu iOS

Jest to tips & tricks działający dla Xamarin.iOS

W dzisiejszym odcinku chciałbym pokazać wam jak dodać kontrolkę daty „iOS style” (z takim fajnym rozwijaniem wierszy jak w np. w kalendarzu).

Xamarin.iOS – Jak pokazać kontrolkę daty tak jak w kalendarzu iOS

Ja w swoim przykładzie użyłem na Storyboard kontrolki TableViewController. Wywyższa kontrolka zapewnia nam funkcjonalność kontrolki TableView i ScrollView w jednym.

Następnie należy skonfigurować sekcji i wiersze, dodajemy kontrolkę DatePicker i wysokość wiersza ustawiamy na 216.

Reszta magii dzieje się w kodzie… Cały kod źródłowy można znaleźć na GitHub

Kod

using Foundation;
using System;
using UIKit;

namespace DatePickerDemo
{
  public partial class MainViewController : UITableViewController
  {
    private NSDateFormatter formatter;
    private bool showDatePicker;

    public MainViewController (IntPtr handle) : base (handle)
    {
      formatter = new NSDateFormatter();
      formatter.DateStyle = NSDateFormatterStyle.Short;
    }

    public override void ViewDidLoad()
    {
      base.ViewDidLoad();


      dateLabel.Text = formatter.ToString(datePicker.Date);
      datePicker.ValueChanged += DatePicker_ValueChanged;
    }

    public override nfloat GetHeightForRow(UITableView tableView, NSIndexPath indexPath)
    {
      nfloat rowHeight = tableView.RowHeight;

      if(indexPath.Section == 1 && indexPath.Row == 2)
      {
        rowHeight = 0;
      }

      if (showDatePicker && (indexPath.Section == 1 && indexPath.Row ==2))
      {
        rowHeight = 216;
      }

      return rowHeight;
    }

    public override void RowSelected(UITableView tableView, NSIndexPath indexPath)
    {
      tableView.BeginUpdates();

      if (indexPath.Section == 1 && indexPath.Row == 1)
      {
        showDatePicker = !showDatePicker;
      }

      tableView.DeselectRow(indexPath, true);
      tableView.EndUpdates();
    }

    private void DatePicker_ValueChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      dateLabel.Text = formatter.ToString(datePicker.Date);
    }
  }
}