Legacy code

Legacy code. Jak rozwijać i co można z nim zrobić?

Legacy code. Jak rozwijać i co można z nim zrobić?

Jak rozwijać legacy code, czyli jak dodawać nowe funkcjonalności w najmniej bolesny sposób. Opisuję tutaj swoje własne doświadczenia i przemyślenia na ten temat. A więc… Czy jest legacy code Według nomenklatury sprzedawców samochodów kod jest przestarzały po wyjechaniu za bramę salonu, a według Wikipedia przestarzały kod to More recently, the software engineering communty has developed other interpretations for …