EF Core 2.0 w Xamarin Forms - Szybki start

EF Core 2.0 w Xamarin Forms – Szybki start

Programiści Xamarin często wykorzystują w swoich projektach lokalne bazy danych. Tutaj z pomocą przychodzą nam frameworki O/RM takie jak Entity Framework Core.

Entity Framework Core jest cross platformową wersją popularnego framework O/RM ze świata Microsoft. Za jego pomocą możemy w prosty sposób tworzyć warstwę dostępu do danych. Udostępnia on również wiele bardziej zaawansowanych funkcjonalności.

Niestety wersja 1.0 oferowała nam niewiele ale teraz od paru tygodni mamy nową jeszcze ciepłą wersję 2.0.

.NET Standard 2.0

Żeby zacząć swoją pracę z EF Core 2.0 musimy na początek stworzyć projekt .Net Standard 2.0 jest to wymagana zależność dla EF Core.

Nie będę się tutaj zagłębiał w niuanse związane z migracją do .NET Standard 2.0 ponieważ już zostało na ten temat dużo powiedziane np. tutaj Snack Pack 15: Upgrading to Xamarin.Forms to .NET Standard.

Szybki start

Żeby zacząć z EF Core należy na początek zainstalować pakiet NuGet Microsoft.EntityFrameworkCore.Sqlite 2.0.0.

Pakiet należy dodać do wszystkich naszych projektów.

Model

Nasza aplikacja będzie obsługiwała Sesję gry w której może być kilku graczy i właśnie takie informacje będziemy chcieli przechować w naszej bazie danych.

  public class Session
  {
		public int Id { get; set; }
		public DateTime Date { get; set; }
    public string TrackName { get; set; }
    public List<Player> Players { get; set; }
  }

  public class Player
  {    
    public int Id { get; set; }
    public int SessionID { get; set; }
		public string Name { get; set; }
    public string Time { get; set; }
  }

DbContext

Kolejnym naszym krokiem jest stworzenie DbContext. Jest to element centralny EF Core pełniący rolę repozytorium i obsługujący sesję z bazą danych.

  public class RankingsDbContext : DbContext
  {
    public DbSet<Session> Sessions { get; set; }
    public DbSet<Player> Players { get; set; }

    public RankingsDbContext()
    {
      Database.EnsureCreated();
    }

    protected override void OnConfiguring(DbContextOptionsBuilder optionsBuilder)
    {
      var dbPath = DependencyService.Get<IFileHelper>().GetLocalPath("rankingsDb.db3");
      optionsBuilder.UseSqlite($"Filename={dbPath}");
    }
  }

Co dalej

Mamy już stworzone nasze modele, oraz DbContext. Teraz należy wykonać jakieś zapytanie na bazie danych.

W tym celu robimy zapytanie i gotowe.

        context.Sessions.Add(newSession);
        context.Players.AddRange(newSession.Players);

Podsumowanie

Jak widzicie użycie EF Core w aplikacjach Xamarin.Forms stało się teraz proste i przyjemne. W następnych postach przyjrzymy się kolejnym nowością, oraz ich zastosowaniom w aplikacjach mobilnych.

Apache Cordova i moje odczucia

Apache Cordova i moje odczucia

Niniejszy post jest tylko moją opinią i w żaden sposób nie podziela opinii mojej firmy.
 
Tak się złożyło, że przez ostatnie 2 miesiące zajmowałem się tworzeniem aplikacji hybrydowej z wykorzystaniem Apache Cordova oraz jQuery Mobile.
 
Dzisiaj chciałbym się z wami podzielić moimi odczuciami na temat tego framework, oraz pracy z nim w realnym projekcie. A więc zaczynajmy…
 

Background

Na początek chciałbym wprowadzić pewien kontekst w jakim będę chciał ocenić wywyższy framework.
 
Moim zadaniem było stworzenie aplikacji mobilnej na potrzeby jednego eventu z możliwością wyświetlenia video na żywo. Aplikacja powinna również posiadać lokalną bazę danych żeby dane nie musiały być ściągane za każdym razem z serwera.
 
Wybór padł na użycie:

 • Apache Cordova
 • jQuery Mobile
 • HTML5 local storage (lub jak inaczej się to ładnie nazywa)
 • MJPEG

 
Pomysł prosty i powiedzmy sprawdzony w boju przez wiele firm bądź nie…
 

Apache Cordova

Apache Cordova jest frameworkiem open-source do tworzenia aplikacji mobilnych z użyciem HTML, CSS i JavaScript. Technicznie nie jest to nic innego jak kontener opakowujący WebView i uruchamiający stronę web w natywnej przeglądarce dla danej platformy.

Kontener ten stanowi pewnego rodzaju wrapper pomiędzy natywnym API danej platformy, a aplikacją napisaną w HTML. Daje to nam możliwość w miarę łatwego dostępu do API urządzania. W moim przypadku był to Android i iOS.
 
Dlaczego Apache Cordova? I czemu aplikacja hybrydowa?
 
Padło na stworzenie aplikacji hybrydowej z jednej przyczyny no może trzech. HTML, CSS i JavaScript, oraz łatwość znalezienia programistów znających te technologie.
 
Bardzo łatwo jest stworzyć prostą aplikację klasy Todo app niestety problemy zaczynają się pojawiać w sytuacji gdy chcemy zacząć robić coś więcej. Tutaj z pomocą czasami mogą przyjść nam pluginy.
 

Cordova Plugins

Dają one dostęp do dodatkowych funkcjonalność jak np. logowanie za pomocą sieci społecznościowych lub dostęp do natywnych powiadomień.
 
Koncepcja fajna niestety posiadająca wiele niedociągnięć.
 
Bardzo często pluginy są rozwijane przez pojedynczych programistów w ich wolnym czasie co w efekcie sprawia, że są one różnej jakości. Nie twierdzę, że jest to coś złego niestety zmusza do przeszukiwania StackOverflow lub GithHub Issues w poszukiwaniu rozwiązań.
 
Wiele pluginów wymaga do działania różnych „niebezpiecznych” uprawnień na różnych platformach np. dostęp do dysku.
 

jQuery Mobile

Kolejny komponent który może ułatwić pracę ponieważ sama Cordova niewiele potrafi.
 
Niestety nie ma róży bez kolców i jQM od wielu miesięcy nie jest chyba rozwijane . Najnowsza wersji 1.5 jest od paru ładnych miesięcy wersją alpha.
 
Szczęście w nieszczęściu nawet działa i nie sprawia za wiele problemów. No może za wyjątkiem ciągłej walki ze stylami CSS.
 
To był chyba najtrudniejszy etap projektu, czyli zmiana wyglądu aplikacji.
 

Podsumowania słów kilka

Jak widzicie moje odczucia raczej można powiedzieć są negatywne. Może to wynikać z mojej ogólnej niechęci do JavaScript :).
 
Są one jednak poparte pracą nad realnymi problemami w realnym projekcie. Dlatego na chwilę obecną raczej bym się nie zdecydował na użycie Cordova w następnym projekcie.
 
Pytanie pozostaje czy np.. Xamarin Forms byłby lepszy?
 
Wiadomo każdy framework ma swoje plusy i minusy jak również wszystko zależy od konkretnego przypadku.
 
W moim przypadku może lepszym byłoby użycie np.. Firebase niestety w założeniach mieliśmy również minimalizację usług third party :).

Rider nowe IDE od JetBrains – pierwsze wrażenia

A więc dzisiaj miałem swoją pierwszą styczność z IDE innym niż Visual Studio.

Rider nowe IDE od JetBrains

Rider – pierwsze wrażenia

Samo IDE wygląda trochę jak połączenie Visual Studio i Eclipse :), czyli na plus można się w nim odnaleźć.

Niestety w wielu miejscach jest nieczytelne do tej pory nie udało mi się znaleźć informacji czy biblioteka, którą stworzyłem jest typu portable czy też nie?

Problematyczne jest również stworzenie biblioteki PCL lub zmiany Target Framework dla .Net Standard. Out-of-the-box ustawia się .netstandard1.4

Chociaż również mnie zaskoczyło pozytywnie wsparciem out-of-box dla c# 7.0.
Kolejne zaskoczenie Power Save Mode, czyli wyłączenie wszystkich rzeczy które chodzą w tyle dla oszczędzania baterii.

Jeżeli chodzi o Xamarin Forms to można stworzyć projekt\solution ręcznie niestety nie ma gotowego template.

Rodzina

Rodzina

Rodzina jest czymś bardzo ważnym w życiu każdego człowieka, niestety w świecie ciągłego biegu często o niej zapominamy.

Żyjemy w świecie w którym każdy pędzie

Każdy jest pochłonięty tylko pracą, ale zapomina o jednej najważniejszej rzeczy o rodzinie.

Jeżeli jest to „zdrowa” to możemy liczyć na wsparcie, dobre słowo albo przysłowiowego kopniaka w tyłek jak zaczyna nam brakować motywacji do działania.

Rodzina wesprze w trudnych chwilach

Żaden przyjaciel, znajomy nie zapewni nam tego co może nam dać rodzina dlatego dbajmy o nią. Spędzajmy jak najwięcej czasu razem i niech wam nikt nie wmawia, że trzeba zostać dłużej czasu w pracy itp.

Starajmy się pracować tylko tyle ile jest to konieczne żeby włożyć coś do garnka. Resztę czasu poświęćmy na czas z rodziną, a dan nam ona duża dawkę satysfakcji i szczęścia.

A to jest ważniejsze niż wszystkie pieniądze świata.

Dependency Service do czego jest nam potrzebny?

Dependency Service do czego jest nam potrzebny?

Chciałbym dzisiaj wam przybliżyć czym jest Dependency Service i do czego jest nam potrzebny.

Czym jest Dependency Service

Xamarin Forms jest technologią multi-platformową w której większość kodu aplikacji definiujemy w bibliotece PCL lub Shared. Niestety wymusza to na nas pewne ograniczenia. Największym jest brak możliwość dostępu do natywnych funkcjonalność danej platformy.

Mam tutaj na myśli usługi takie jak

 • Dostęp do plików
 • Poczta
 • Dostęp do hardware np. żyroskop
 • Notyfikacje
 • i wiele wiele innych

Każda z takich usług występuje na każdej platformie czy to będzie iOS czy Android, a może Windows. Niestety różnice na każdej z nich pociągają również różnice w sposobie implementacji i różnice w API. Stąd potrzebujemy czegoś co pozwoli nam używać różnych implementacji specyficznych dla każdej z platform i zarazem pozwoli nam wywołać ten kod z naszego Core aplikacji.

Dependency Service diagram

Z pomocą przychodzi nam Dependency Service.
Jak widzicie na załączonym obrazku nasz serwis chce uzyskać dostęp do informacji o baterii. Definiujemy interfejs tworzymy jego implementację na każdej z platform i wywołujemy poprzez Dependency Service. Wygląda prosto i takie jest też w rzeczywistości.

Przejdźmy dalej…

Dependency Service – Service Locator?

Sam w sobie Dependency Service nie jest niczym nowym. Pod spodem definiuje on wzorzec Service Locator (przynajmniej tak mi się wydaje :)).

Możemy dojść do takiego wniosku analizując kod źródłowy (tak od jakiegoś czasu mamy dostęp do kodu źródłowego Xamarin Forms na GitHub).

Ma on zdefiniowane podstawowe metody

 • Get
 • Register

Poniżej przykład metody Register

		public static void Register<T>() where T : class
		{
			Type type = typeof(T);
			if (!DependencyTypes.Contains(type))
				DependencyTypes.Add(type);
		}

		public static void Register<T, TImpl>() where T : class where TImpl : class, T
		{
			Type targetType = typeof(T);
			Type implementorType = typeof(TImpl);
			if (!DependencyTypes.Contains(targetType))
				DependencyTypes.Add(targetType);

			DependencyImplementations[targetType] = new DependencyData { ImplementorType = implementorType };
		}

Ciekawsze rzeczy dzieją się na etapie tworzenia nowej instancji

		static void Initialize()
		{
			if (s_initialized)
			{
				return;
			}

			Assembly[] assemblies = Device.GetAssemblies();
			if (Internals.Registrar.ExtraAssemblies != null)
			{
				assemblies = assemblies.Union(Internals.Registrar.ExtraAssemblies).ToArray();
			}

			Initialize(assemblies);
		}

		internal static void Initialize(Assembly[] assemblies)
		{
			if (s_initialized)
			{
				return;
			}

			Type targetAttrType = typeof(DependencyAttribute);

			// Don't use LINQ for performance reasons
			// Naive implementation can easily take over a second to run
			foreach (Assembly assembly in assemblies)
			{
				Attribute[] attributes = assembly.GetCustomAttributes(targetAttrType).ToArray();
				if (attributes.Length == 0)
					continue;

				foreach (DependencyAttribute attribute in attributes)
				{
					if (!DependencyTypes.Contains(attribute.Implementor))
					{
						DependencyTypes.Add(attribute.Implementor);
					}
				}
			}

			s_initialized = true;
		}

Nie będę tutaj wchodził już w szczegóły ponieważ wyjdą one później.

Tworzymy własną implementację

Chciałbym wam pokazać jak zaimplementować „użycie” Dependency Service. Zrobimy to na przykładzie z baterią. Cały kod źródłowy jest do pobrania z GitHub

Interfejs na początek

Trzeba stworzyć nowy interfejs w naszym przykładzie jest to IBatteryService.

  public interface IBatteryService
  {
    int RemainingChargePercent { get; }

    Models.BatteryStatus Status { get; }

    Models.PowerSource PowerSource { get; }
  }

Implementacja

Kolejny krok to stworzenie implementacji na każdej z platform. W tym przykładzie użyjemy tylko Android.

  public class BatteryService : BatteryStatus.Infrastructure.IBatteryService
  {
    public int RemainingChargePercent
    {
      get
      {
        try
        {
          using (var filter = new IntentFilter(Intent.ActionBatteryChanged))
          {
            using (var battery = Application.Context.RegisterReceiver(null, filter))
            {
              var level = battery.GetIntExtra(BatteryManager.ExtraLevel, -1);
              var scale = battery.GetIntExtra(BatteryManager.ExtraScale, -1);

              return (int)Math.Floor(level * 100D / scale);
            }
          }
        }
        catch
        {
          System.Diagnostics.Debug.WriteLine("Ensure you have android.permission.BATTERY_STATS");
          throw;
        }
      }
    }
...

Jest to tylko fragment implementacji dający nam tylko pogląd jak to powinno wyglądać.

Rejestracja

Gdy mamy już gotową implementację musimy ją zarejestrować żeby Dependency Service mógł go później użyć. Robimy to w prosty sposób poprzez nadanie atrybutu na namespace.

[assembly:Xamarin.Forms.Dependency(typeof(BatteryStatus.Droid.Infrastructure.BatteryService))]
namespace BatteryStatus.Droid.Infrastructure

Wywołanie\Użycie

W naszym przykładzie użyjemy naszego serwisu w ViewModel. Robimy to poprzez użycie metody Get z Dependency Service.

    public BatteryStatusViewModel()
    {
      var batteryService = DependencyService.Get<IBatteryService>();

      if (batteryService == null)
        return;

      this.BatteryStatus = batteryService.Status.ToString();
      this.PowerSource = batteryService.PowerSource.ToString();
      this.RemainingCharge = batteryService.RemainingChargePercent;
    }

Podsumowanie

Uff. Dobrnęliśmy do końca całości.
Użycie Dependency Service daje nam bardzo potężne możliwości, oraz dostęp do wielu natywnych funkcjonalności platform.

Jak konfigurować emulatory Android dla początkujących

works on my machine

Konfiguracja emulatora Android może być czasami problematyczna. Dlatego chciałbym przedstawić jak to zrobić poprawnie tak żeby wszystko działało.

Jest to artykuł skierowany głównie do początkujących developerów Xamarin i nie tylko.

Emulatory Android

Jeżeli chodzi o emulatory android mamy kilka możliwych opcji do wyboru

Dzisiaj chciałbym się skupić na emulatorach dostarczanych wraz z Android SDK, czyli Google APIs Intel x86.

HAXM

HAXM, czyli Intel Hardware Accelerated Execution Manager jest to technologia firmy Intel „usprawniająca działanie emulatorów Android na komputerach wyposażony w procesory Intel.

Intel® Hardware Accelerated Execution Manager (Intel® HAXM) is a hardware-assisted virtualization engine (hypervisor) that uses Intel® Virtualization Technology (Intel® VT) to speed up Android* app emulation on a host machine. In combination with Android x86 emulator images provided by Intel and the official Android SDK Manager, Intel HAXM allows for faster Android emulation on Intel VT enabled systems.

Intel® Hardware Accelerated Execution Manager (Intel® HAXM)

Dzięki wykorzystaniu technologi Intel VT emulatory dostarczane przez Google we współpracy działają z pełną szybkością procesora dostępnego w komputerze.

Przygotowanie środowiska

W celu pobrania najnowszych emulatorów musimy otworzyć Android SDK Manager, możemy to zrobić z poziomu Visual Studio VS Android SDK manager
Wybieramy emulator, który nas interesuje i pobieramy wraz z odpowiednim SDK. Ważne żebyśmy wybrali emulator w wersji x86 Atom
Google APIs System Image

No dobrze ale możecie zapytać co z tym całym HAXM?
Z moich obserwacji wynika, że najlepiej jest zainstalować HAXM dostarczany wraz z Visual Studio 2017.
Intel HAXM

Obserwacje zostały przeprowadzone na komputerze wyposażonym w procesor Intel i5-6300U.

Konfiguracja emulatora

W celu stworzenia nowego emulatora otwieramy Android Virtual Device (AVD) Manager, możemy to zrobić z poziomu Visual Studio VS AVD manager
AVD Manager

Następnie klikamy Create i wybieramy Device (głównie godzi tu o wymiary UI i ilość pamięci), oraz Target API level
new emulator

Ważne żebyśmy wybrali opcję Use Host GPU emulator działa wtedy jeszcze szybciej, przynajmniej na mojej maszynie.

Xamarin Live Player, podgląd UI na żywo - obecny stan

Xamarin Live Player, podgląd UI na żywo – obecny stan

Jakiś czas temu Xamarin opublikował narzędzie o nazwie Xamarin Live Player, szczegóły można znaleźć pod URL www.xamarin.com/live. Dzisiaj pokażę wam jak wygląda w praktyce użycie tego narzędzia i jakie są jego zalety, wady, oraz ograniczenia na chwilę obecną.

Xamarin Live Player – Setup

Na chwilę obecną Xamarin Live Player jest dostępny tylko w wersji Preview Visual Studio 2017, a więc zaczynamy instalację.

Na początek trzeba pobrać Visual Studio 2017 Preview 15.3 z tego linka www.visualstudio.com/vs/preview/. W ten sposób zainstalujemy instalator Visual Studio. Ważna uwaga wersja Preview może działać obok stabilnej wersji Visual Studio 2017 w czasie instalacji wystarczy stworzyć „Installation nickname”. Installation nickname
Wybieramy Workload Mobile Development with .Net i rozpoczynamy instalację.

Kolejny krok to instalacja Xamarin Updater. Jest to bardzo przydatne narzędzie ze względu na zmianę sposobu aktualizacji Xamarin wraz z wypuszczeniem Visual Studio 2017. Samo narzędzie możemy pobrać z marketplace.visualstudio.com.

Pierwsza aplikacja – czy wszystko nam działa?

Otwieramy Visual Studio Preview i tworzymy nowy projekt nazwijmy go „TodoLivePlayer”

LivePlayerDemo

Kolejny krok to instalacja na urządzeniu z iOS lub Android aplikacji Xamarin Live, którą można pobrać ze sklepu

Teraz możemy sparować urządzenie z Visual Studio w tym celu otwieramy menu Tools -> Xamarin Live Player -> Manage Devices

Manage devices
pair device

Na urządzeniu otwieramy aplikację i jeżeli jest ono wyposażone w aparat możemy przeczytać wygenerowany kod QR w innym wypadku trzeba przepisać kod wygenerowany na urządzeniu do Visual Studio.

Xamarin Live QR code

Xamarin Live

Cały proces jest mało problematyczny i przebiega bardzo płynnie.

Co obecnie działa?

Głównie testowałem Live Player na iPhone i na chwilę obecną jest jedno w mojej opinii niewielkie ograniczenie nie działa to z PCL. Jak tylko sprawdzę .Net Standard to pojawi się aktualizacja.

W ramach podsumowania

Live Player jest kolejnym ciekawym narzędziem ułatwiającym pracę z Xamarin. Bardzo ułatwia i przyśpiesza pracę na aplikacjami i jego powstanie\rozwój jest kolejnym przykładem, że Xamarin jest ważną i przyszłościową platformą.

WażneNależy również pamiętać, że urządzenia na których chcemy robić testy musi znajdować się w naszej sieci Wi-Fi.

Szkice, rysunki, prototyp, czyli jak to wszystko się zaczyna

Szkice, rysunki, prototyp, czyli jak to wszystko się zaczyna

Każdy projekt informatyczny, lepiej brzmi IT ma gdzieś swój początek. Przeważnie jest to głowa projektanta, analityka, itd.

No dobrze ale jak to wszystko dokładnie poprowadzić z punktu A do Z? I jak to wygląda w wypadku 10 Ideas.
Na początek mockupy ekranów. Zaznaczam, że nie jestem profesjonalnym grafikiem i staram się jak mogę :).

Mockup

Tak wyglądają pierwsze szkice UI aplikacji. Nie wygląda to zbyt obiecująco ale na początek chciałbym stworzyć działający prototyp.

Stąd też moja prośba będę poszukiwał chętnych do testowania i podpowiadania jakie funkcjonalności jeszcze mogą się przydać. Zapraszam do kontaktu.

Jak sobie radzić z gigantycznymi metodami

Jak sobie radzić z gigantycznymi metodami

Ile to razy otwieraliśmy jakiś kawałek kodu i nagle szok. Metoda ma 300 linijek i z 6 zmiennych. Jak sobie radzić z gigantycznymi metodami? Przedstawię kilka wypracowanych przepisów na radzenie sobie z legacy code. Nie będą one związane z jakimiś konkretnymi wzorcami itp…

Cały kod jest dostępny na GitHub.

Gigantyczne metody

Tak powiem w tajemnicy, że największa metoda z jaką miałem do tej pory do czynienia miała łącznie 9009 linijek i przyjmowała 25 parametrów. Podręcznikowy przykład clean code.

Według mnie metoda zaczyna się robić za duża gdy nie mieści się w 10 linijkach, oraz ilość parametrów jest większa niż 3.

Co z tym zrobić

Ogarnięcie wielu parametrów

Z parametrami możemy sobie dość łatwo poradzić tworząc prostą klasę POCO i przekazać jako parametr.

Poniżej przykład takiej metody. Do demonstracji specjalnie wybrałem VB.NET ze względu na znikome wsparcie dla refactor ze strony VS.

Function DoSuperComplicated(ByVal param1 As String, ByVal param2 As String, ByVal param4 As Boolean, ByVal param5 As Boolean, ByVal param6 As Integer, ByVal param7 As String, Optional ByVal param8 As String) As Boolean
    If param4 Then
      'Do something
      Select Case param2
        Case "Somevalue"
          While continueValue
            'Do Something
            If param5 Then
              'Do something
            ElseIf param6 = 1 Then
              'Do something
            End If
          End While
      End Select
    End If

    Return True
  End Function

A więc bierzemy się za poprawę takiego kodu. Tworzymy klasę POCO i zmieniamy sygnaturę naszej metody.

Public Class Parameters
  Public Property Param1() As String

  Public Property Param2() As String

  Public Property Param4() As Boolean

  Public Property Param5 As Boolean

  Public Property Param6 As Integer

  Public Property Param7 As String

  Public Property Param8 As String
End Class
...
  Function DoSuperComplicated(ByVal parameters As Parameters) As Boolean
    If parameters.Param4 Then
      'Do something
      Select Case parameters.Param2
        Case "Somevalue"
          While continueValue
            'Do Something
            If parameters.Param5 Then
              'Do something
            ElseIf parameters.param6 = 1 Then
              'Do something
            End If
          End While
      End Select
    End If

    Return True
  End Function
...

Co w sytuacji gdy dostajemy wymaganie od klienta ze zmianą logiki albo stworzenie nowej funkcjonalności? Nie wiemy co robi obecna metoda i biznes również nie jest nas w stanie na to naprowadzić.

Pierwsza myśl, która przychodzi do głowy to zaorać… Później w gąszczu przekleństw i złorzeczeń wobec innych programistów przychodzi inny pomysł do głowy.

Tworzymy coś nowego

W sytuacji jak powyższa staram się stworzyć bibliotekę w C# obok obecnego rozwiązania. Zyskujemy tym możliwość „panowania” nad kodem, oraz możliwości jego testowania.

Poniżej przykład jak można to osiągnąć.

  Private continueValue As Boolean = True

  Function DoSuperComplicated(ByVal parameters As Parameters) As Boolean
    Dim externalLogic As SomethingNew = New SomethingNew()

    If parameters.Param4 Then
      'Do something
      Select Case parameters.Param2
        Case "Somevalue"
          While continueValue
            'Do Something
            externalLogic.DoSomethingNew(True)

            If parameters.Param5 Then
              'Do something
            ElseIf parameters.Param6 = 1 Then
              'Do something
            End If
          End While
      End Select
    End If

    Return True
  End Function

Definicja przykładowej logiki w C#

  public class SomethingNew
  {
    /// <summary>
    /// Do something new
    /// </summary>
    /// <param name="proceed">Mark process to execute some custome logic</param>
    public void DoSomethingNew(bool proceed)
    {
      //Do Something
    }
  }

Ulga

Jak widzicie można sobie poradzić z legacy code w całkiem prosty sposób. Nie ma sensu brnąć tygodniami w starym zabagnionym kodzie lepiej, szybciej i taniej będzie zrobić coś z boku.

A więc nie bądźcie przerażeni jak widzicie takie potworki w swojej pracy tylko do dzieła bo to jest proste.

Rebranding projektu i zmiana koncepcji blog-a

Rebranding projektu i zmiana koncepcji blog-a

Ostatnio dużo myślałem nad rebrandingiem projektu i zmianą koncepcji blog-a, co chciałbym nim przekazać, oraz co dalej z 10Things. Po takim głębokim zastanowieniu i rozmyślaniach nadeszła chwila na implementację.

Zmiana koncepcji blog-a

Na co dzień pracuję przy aplikacjach enterprise i widzę u młodych programistów swego rodzaju obrzydzenie do tzw. brownfield. Nie ukrywajmy programiści na co dzień wolą tzw. greenfield. Pracę przy nowościach i najnowszych framework-ach.

Niestety ponura rzeczywistość jest trochę inna. W pracy spotykamy się z wielkimi kobyłami, które mają wielu autorówojców. Nierzadko są kiepsko napisane bo już zabrakło czasu i budżetu na refactor.

Chciałbym zmienić ten stan rzeczy i pokazać, że ten enterprise i legacy code nie taki straszny. Można również na jego bazie tworzyć ciekawe rozwiązania i często spotykane problemy są bardzo interesujące.

10Things rebranding

Rebranding

proces transformacji wszystkich elementów marki, takich jak oferowane produkty i usługi, jakość obsługi oraz sposób komunikacji, w tym wygląd logo, by osiągnąć lepszą pozycję marki na rynku. Samej zmiany wyglądu logo nie można nazwać rebrandingiem, jest to bowiem jedynie zmiana identyfikacji wizualnej, od niewielkiego liftingu po całkowitą zmianę symboli graficznych marki. Natomiast proces rebrandingu strategicznego, wiążącego się z wdrożeniem nowej strategii przedsiębiorstwa, nie musi wiązać się ze zmianą nazwy czy całkowitą wymianą logo

No właśnie nadal szukam pomysłu na nazwę projektu\produktu. W każdym bądź razie zaczynam pracę nad projektem od początku z nowymi pomysłami i koncepcją na cały marketing wokoło.

Będę opisywał cały proces na bieżąco na blogu. Począwszy od etapu nauki Xamarin.Forms, aż po marketing.
Ma to stanowić swego rodzaju przewodnik dla młodych programistów jak mogą podejść do stworzenia czegoś swojego. Gdzie szukać informacji, jak promować produkt i jak go wdrożyć do sklepów.

Przyszłość…?

Co przyniesie przyszłość pożyjemy zobaczymy.

Jak widzicie mam parę pomysłów, które będą sukcesywnie odpalane teraz zostaje tylko kwestia czasu, chęci i samozaparcia.
Najważniejsze z nich są opisane powyżej jest jeszcze parę pobocznych. Może dobrym pomysłem jest implementacja swoich własnych Trzech poziomów?